එස්තර්ගේ අපරාධ ජීවිතය සොයා යන Orphan: First Kill
නව වන SIIMA Awards – සම්මානලාභීන් කවුරුන්ද…?
රිෂී කපූර්ගේ අවසන් සිනමාපටය – Sharmaji Namkeen
තවත් ගවේෂණයක ආරම්භය – Jungle Cruise 02
World of Cinema
  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.