මෙරට විශ්ව විද්‍යාලයකින් බිහිවුනු පළමු සිනමාපටය – වියසිදුරු
කෝල් කරන ඩ්‍රීම් ගර්ල් නැවතත්! Dream Girl 02 හි ප්‍රධාන චරිතයට යළිත් අයුෂ්මාන් කුරානා
Rider (රයිඩර්) පූර්ව ප්‍රචාරකපටය නරඹන්න
Everything Everywhere All at Once පෙරමුණ ගත් 95වන ඇකඩමි සම්මාන (Oscars) රාත්‍රිය


  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.