සංසාරේ දඩයක්කාරයා – සිනමාපටයේ මංගල දැක්මදා
ඉරාන මාසික සිනමා දැක්ම ජූලි 25 වැනිදා කොළඹදී
චිත්‍රපට බෙදාහැරිමට නැවත අතුරු තහනම් නියෝගයක්
ඔබ දඩයමද..? දඩයක්කාරයාද..? කතාබහට එක්වන්නMovie Articles
  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.