සෙනාලි, දර්ශන් සහ අමිල සමගින් “කබඩි” ළඟදීම.
මෙවර OSCAR සම්මාන සඳහා නිර්දේශිත චිත්‍රපට.
නදී කම්මැල්ලවීර ඕස්ට්‍රේලියානු නිර්මාණයක රංගනයට එක්වෙයි.
Happy Birthday චිත්‍රපටයෙන් සිනමාවට එන ටාෂි
World of Cinema
  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.