මැරීන් Drive – පුරුදු මුහුණු වෙනස් චරිත එක්ක ළඟදීම.
“උතුරු සුළඟ” තිරගත වීම කල් දැමෙයි.
“යාත්‍රා” නේපාල අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලට
ආලේ කොරෝනා : ආදරේ නමැති බොරු වලේ වැටුණු අයට යි  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.