කොරෝනා නිසා හිටි අඩියේම නැවතුන මනුරංග – මලිති ආදර කතාව.
RADHE – ඇත්තටම සද්දෙ විතරද..?
“ස්නේහ” සමග මහේල තබන පළමු පියවර
කොරෝනාවෙන් ජීවිතය හැරගිය ඉන්දීය සිනමා තරු.
World of Cinema
  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.