කතාකරන චිත්‍රපට ගැන කතාබහ – මෙවර “පාංශු” සමගින්
“TSUNAMI” – මෙවර CSR මාසික සිනමා දැක්මෙන්
කමිලගේ “HOPE” තවත් ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙලකට
About Elly – බලන්න, සංවාදයට එක්වන්න.
World of Cinema
  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.