මේ Film සියයෙන් කීයක් ඔබත් නරඹා තිබේදැයි බලන්න

Avatar Nisanka Weheraduwa | October 13, 2019 1039 Views 1 Like 5 On 1 Rating

1039 Views 5 On 1 Rating Rate it

ඔබ film lover කෙනෙක් නම්, ලෝකයේ අලුතින් නිර්මාණය වන චිත්‍රපට ගැන තොරතුරු සොයාබැලීමත්, ඒ චිත්‍රපට නැරඹීමත් කරනවා ඇති. ඔබට වැදගත් වන අලුත්ම චිත්‍රපට නාමාවලියක් මේ. 21 වැනි සියවස ආරම්භ වෙලා තවම ගතවුනේ අවුරුදු 20ක් විතරයි. ඒ වුනත්, මේ වසර 20 තුළ නිර්මාණය කෙරුණු හොඳම චිත්‍රපට 100ක නාමාවලියක් The Guardian පුවත්පත මගින් නිකුත් කෙරුනා. විවිධ ශානරයන්ගෙන් හැදුනු චිත්‍රපට මේ අතර තියෙනවා.

මේ චිත්‍රපට 100න් කීයක් ඔබත් නරඹා තිබේදැයි බලන්න.

1) There will be Blood (2007)
2) 12 Years a Slave (2013)
3) Boyhood (2014)
4) Under the Skin (2013)
5) In the Mood for Love (2000)
6) Hidden (2005)
7) Synecdoche, New York (2008)
8) Moonlight (2016)
9) Zama (2017)
10) Team America: World Police (2004)
11) Mulholland Drive (2001)
12) Son of Saul (2015)
13) Far From Heaven (2002)
14) White Material (2009)
15) Shoplifters (2018)
16) The Act of Killing (2012)
17) The Great Beauty (2013)
18) A Serious Man (2009)
19) Lincoln (2012)
20) Roma (2018)
21) The White Ribbon (2009)
22) Spirited Away (2001)
23) Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006)
24) Ida (2013)
25) Get Out (2017)
26) A One and a Two (Yi Yi, 2000)
27) The Grand Budapest Hotel (2014)
28) The Tree of Life (2011)
29) Nebraska (2013)
30) Leviathan (2014)
31) Anomalisa (2015)
32) Gravity (2013)
33) The Royal Tenenbaums (2001)
34) The Child (L’Enfant, 2005)
35) 45 Years (2015)
36) A Separation (2011)
37) Dogville (2003)
38) Once Upon a Time in Anatolia (2011)
39) Meek’s Cutoff (2010)
40) Unrelated (2007)
41) The Handmaiden (2016)
42) 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007)
43) The Wolf of Wall Street (2013)
44) Toni Erdmann (2016)
45) 13th (2016)
46) Volver (2006)
47) Margaret (2011)
48) The House of Mirth (2000)
49) 24 Hour Party People (2002)
50) Before Sunset (2004)
51) Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
52) Amores Perros (2000)
53) Fire at Sea (2016)
54) The Social Network (2010)
55) Russian Ark (2002)
56) Behind the Candelabra (2013)
57) Leave No Trace (2018)
58) Wuthering Heights (2011)
59) Gangs of Wasseypur (2012)
60) Ted (2012)
61) The Souvenir (2019)
62) Waiting for Happiness (2002)
63) We Need to Talk about Kevin (2011)
64) The Incredibles (2004)
65) Happy as Lazzaro (2018)
66) Brokeback Mountain (2005)
67) Dogtooth (2009)
68) Mr Turner (2014)
69) Paddington 2 (2017)
70) Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
71) Capernaum (2018)
72) Waltz With Bashir (2008)
73) Love & Friendship (2016)
74) A Prophet (2009)
75) Philomena (2013)
76) Ten (2002)
77) Lost in Translation (2003)
78) Ocean’s Eleven (2001)
79) Persepolis (2007)
80) Requiem for a Dream (2000)
81) Fish Tank (2009)
82) Stories We Tell (2012)
83) The Son’s Room (2001)
84) Tropical Malady (2005)
85) Burning (2018)
86) No Country for Old Men (2007)
87) The Wind that Shakes the Barley (2006)
88) Gomorrah (2008)
89) The Selfish Giant (2013)
90) Eden (2014)
91) Etre et Avoir (2002)
92) The Hurt Locker (2008)
93) You, the Living (2007)
94) Gladiator (2000)
95) Call Me By Your Name (2017)
96) Private Life (2018)
97) Fahrenheit 9/11 (2004)
98) The Dark Knight (2008)
99) Bright Star (2009)
100) Once Upon a Time in Hollywood (2019)

මේ එකිනෙක චිත්‍රපට ගැන වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම්, The Guardian වෙබ් අඩවියේ අදාළ සම්පුර්ණ ලිපියෙන් ඔබට ඒ තොරතුරු දැනගත හැකියි.

Share

1039 Views 5 On 1 Rating Rate it

Written by Nisanka Weheraduwa  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.