බිමල්ගේ “කර්ම භූමි” YouTube අවකාශයට මුදාහැරේ
“කදිර දිව්‍යරාජ” සමග ඉන්දියාවෙන් එන නළුනිළි යුවල
Short Film එකකට පිටපතක් ලියන්න කැමතිද..?
සිනමා සහ ටෙලි නිර්මාණ සඳහා උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කෙරේ
World of Cinema
  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.