දෙරණ සිනමා සම්මාන 2019 – සම්මාන සඳහා නිර්දේශිත චිත්‍රපට

01.  Kusal (කුසල්)   |  Arjuna Kamalanath

02.  Komali kings (කෝමාලි  කිංග්ස්)  |  King Rutnam

03.  Kolamba Sanniya (කොළඹ සන්නිය)  | Harsha Udakanda

04.  Kalu Hima (කළු  හිම)   |  Upali Gamlath

05.   Goal (ගෝල්)   | Rohan Perera

06.   Gharasarapa (ඝරසරප)  | Jayantha Chandrasiri

07.  Eka dawasaka Api  (එක දවසක අපි)  | Anuruddha Jayasinghe

08.  Dawena Wihangun (දැවෙන විහඟුන්)   |  sanjeewa Pushpakumara

09.  Tawume Iskole (ටවුමේ ඉස්කෝලේ)   |  Sunil Premarathne

10.  Aladin Saha Puduma Pahana (ඇලඩින් සහ පුදුම පහන)   |  Sumith Kumara

11.  Adareyi Man (ආදරෙයි මං)   | Prageeth Rathnayake

12. According to Matthew   |  Chandran Rutnam

13.  Yalu Malu yalu  (යාළු මාළු යාළු)  |  Lal Priyadewa

14.  Seya  (සේයා)   |  Kalyana Chandrasekara

15.  Sarungal  (සරුංගල්)   |  Nalaka Withanage

16.  Raigamayayi Gampalayayi  (රයිගමයයි ගම්පලයයි)  |  Lalith Premathilake

17.  Punchi Andare  (පුංචි අන්දරේ)   |  Sumith rohana thiththawella

18.  Porisadaya  (පෝරිසාදයා) |  Sirithunga Perera

19.  Nidahase Piya DS  (නිදහසේ පියා)  |  Suneth Malinga Lokuhewa

20.  Nela (නෙලා)   |  Bennett Rathnayake

21.   Madhura Charika  (මධුර චාරිකා)   |  Udayakantha Warnasuriya

22.   Vaishnavee  (වෛශ්ණාවී)   |   Sumithra Peries

23.   Udumbara  (උදුම්බරා)  |   K.S.Chammanthraj

24.   Yama Raja Siri   (යාම රජ සිරි)  |   Sajeewa Sankalpa

25.   Bimba Devi Yashodhara  (බිම්බා දේවි නොහොත් යශෝධරා)  |   Sunil Ariyarathne

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *