ඇවිලෙන ගින්න හිමෙන් මිදෙයි !

Avatar Cinema.lk | December 12, 2013 52 Views 0 Likes 0 Ratings

52 Views 0 Ratings Rate it

2013 දී තිරගත වූ හොඳම පරිගණක සජීවීකරණ නිර්මාණ අතුරින් මුල් තැන සිටින චිත්‍රපටයකි Frozen චිත්‍රපටය. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150ක වියදමකින් තැනුන මේ චිත්‍රපටය තුන්වන සතිය අවසානය වන විට ඇමරාකානු ඩොලර් 130 ක ආදායමක් උපයා ගැනීමට සමත් විය. පසුගිය නොවැම්බර මස තරගත වීම ආරම්භ කළ මේ චිත්‍රපටය Chris Buck සහ Jennifer Lee අධ්‍යක්ෂණයක්. පසුගිය සති අන්තයේදී පමණක් ඩොලර් මිලියන 32කට ආසන්න මුදලක් ඉපැයූ Frozen චිත්‍රපටය තිරගත වීම ආරම්භ වූයේ පසුගිය නොවැම්බර් 27 වනදායි.

මීට පෙර අති සාර්ථකව තිරගත වූ  The Hunger Games: Catching Fire චිත්‍රපටය බොක්ස් ඔෆීස් වාර්තා අතර මුල් තැන සිට දෙවන ස්ථානය දක්වා පහත වැටී ඇත.

පහතින් දැක්වෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසය වන විට Box Office හි මුල් තැන හිමිකරගත් චිත්‍රපටයි.

Title (click to view) Weekend Gross % Change Average Total Gross Budget* Week #
Frozen (2013) $31,616,230     -53.1%  $8,449       $134,253,666      $150      3       
The Hunger Games: Catching Fire $26,185,886  -64.7% $6,290 $335,850,842 $130 3
Out of the Furnace $5,220,288  $2,485 $5,247,364 $22 1
Thor: The Dark World $4,811,545 -56.6% $1,565 $193,711,187 $170 5
Delivery Man $3,742,544 -45.3% $1,288 $24,767,326 $26 3
Homefront $3,428,440 -50.4% $1,334 $15,328,830 $22 2
The Book Thief $2,625,623 -46.0% $1,995 $12,000,678 5
The Best Man Holiday $2,609,890 -68.1% $1,655 $67,175,505 $17 4
Philomena $2,195,341 -40.3% $2,629 $8,167,976 3
Dallas Buyers Club $1,505,669 -40.2% $2,051 $12,453,993 6
Last Vegas $1,265,334 -53.0% $822 $60,586,942 $28 6
Gravity $1,211,279 -52.6% $1,346 $251,486,533 $100 10
12 Years a Slave $1,146,959 -50.2% $1,060 $35,019,079 8
Black Nativity $1,026,757 -72.0% $673 $6,404,760 $17.5 2
Jackass Presents: Bad Grandpa $820,378 -53.6% $709 $100,020,913 $15 7
Nebraska $520,923 -28.7% $4,610 $2,238,401 $12 4
Captain Phillips $510,201 -55.6% $797 $103,500,578 $55 9
Ender’s Game $483,974 -60.2% $796 $60,119,715 $110 6
Inside Llewyn Davis $405,411 $101,353 $405,411 1
Free Birds $342,419 -81.3% $285 $53,789,345 $55 6
Oldboy (2013) $301,455 -66.0% $517 $1,956,671 $30 2
Lee Daniels’ The Butler $265,019 +529.3% $263 $115,922,175 $30 17
About Time $220,780 -41.0% $830 $15,001,378 6
The Christmas Candle $171,709 -55.7% $561 $1,909,642 4
Despicable Me 2 $171,360 -49.6% $680 $367,157,955 $76 23
Cloudy with a Chance of Meatballs 2 $163,130 -57.8% $523 $115,269,295 $78 11
R… Rajkumar $124,669 $1,370 $124,669 1
All Is Lost $103,911 -46.2% $732 $4,583,551 8
The Great Beauty $89,819 -32.5% $3,905 $396,943 4
Mandela: Long Walk to Freedom $75,394 -10.5% $18,849 $181,110 2
Blue Is the Warmest Color $75,205 -34.3% $964 $1,784,632 7
Narco Cultura $66,493 +2,846.1% $1,446 $81,900 3
Enough Said $64,855 -46.6% $690 $17,292,841 12
Percy Jackson: Sea of Monsters $54,795 -48.7% $391 $68,316,158 $90 18
Don Jon $51,760 +133.8% $414 $24,360,789 $6 11
Insidious Chapter 2 $49,099 -45.1% $402 $83,529,392 $5 13
Ram-Leela $40,249 -76.4% $197 $2,674,134 4
Escape Plan $37,169 -22.2% $459 $24,610,144 8
Kill Your Darlings $36,720 -46.0% $510 $827,551 8
The Armstrong Lie $36,350 +13.3% $472 $243,987 5
Instructions Not Included $35,285 -46.5% $767 $44,456,509 15
Planes $30,621 -63.4% $234 $90,256,456 $50 18
The Family (2013) $28,369 -47.5% $296 $36,858,978 $30 13
Blue Jasmine $27,360 -27.2% $782 $32,785,747 20
Hubble 3D $24,831 -48.8% $2,069 $41,156,340 195
The Punk Singer $24,566 -0.7% $1,535 $61,959 2
Bettie Page Reveals All $23,631 +183.2% $1,125 $42,171 3
The Counselor $23,251 -23.2% $327 $16,894,127 $25 7
Generation Iron $22,600 +343.1% $3,229 $845,700 12
Space Station 3-D (IMAX) $18,591 -31.6% $4,648 $89,328,190 608
Monsters University $16,400 -57.0% $219 $268,472,408 25
Twice Born $14,947 $1,495 $14,947 1
Inequality for All $12,711 +456.0% $908 $1,181,558 11
Baggage Claim $12,574 -37.4% $299 $21,549,737 11
Turbo $12,016 -48.7% $343 $83,024,900 $135 21
Is the Man Who Is Tall Happy? $11,401 -34.0% $1,425 $78,348 3
Wadjda (U.S. only) $9,859 -31.4% $616 $1,279,650 13
Spinning Plates $8,578 $1,430 $99,127 7
Sweet Dreams (2013) $7,975 +526.5% $1,139 $17,472 6
Muscle Shoals $6,562 -48.9% $505 $647,197 11
Singh Saab The Great $5,758 -80.9% $107 $223,660 3
The Heat $5,635 -0.5% $313 $159,578,352 $43 24
Mauvais Sang (2013 re-release) $4,699 -44.6% $4,699 $21,483 2
The Last Days on Mars $4,608 $1,536 $4,608 1
Let the Fire Burn $4,270 +2,272.2% $1,423 $53,398 10
Austenland $3,199 -60.6% $291 $2,144,011 17
Journey to the South Pacific $3,196 -60.7% $3,196 $14,783 2
Le Joli Mai $3,073 +376.4% $3,073 $44,024 13
Swerve $2,725 $545 $2,725 1
Paradise: Hope $2,664 $2,664 $2,664 1
20 Feet from Stardom $2,592 -0.6% $259 $4,779,608 26
A Touch of Sin $2,530 +41.7% $843 $99,665 10
To the Arctic (IMAX) $2,428 -55.0% $304 $13,673,428 86
Born to Be Wild (IMAX) $2,246 +6.9% $449 $23,356,583 140
Runner Runner $2,131 -54.7% $133 $19,316,646 $30 10
Breakfast with Curtis $2,000 $2,000 $2,000 1
The Ghosts In Our Machine $1,962 $1,962 $20,344 5
Under the Sea 3D $1,573 -47.4% $262 $32,270,096 252
I Am Divine $1,396 -55.9% $465 $49,300 9
When Comedy Went to School $1,089 -18.7% $363 $229,009 19
Faust $1,041 -62.3% $347 $34,376 4
Khumba $1,029 $515 $1,029 1
The Pervert’s Guide to Ideology $948 -49.6% $948 $49,898 6
Rising From Ashes $919 $919 $37,673 18
Short Term 12 $859 -82.3% $215 $1,006,284 16
La Maison De La Radio $563 $563 $8,060 7
Caught in the Web $313 -13.3% $157 $1,067 2
TOTAL (87 MOVIES): $94,312,606 -54.7% $2,574  

Info Credit: Box Office Mojo

Share

52 Views 0 Ratings Rate it

Written by Cinema.lk  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.