ඩූම් 3 චිත්‍රපටයේ VFX Breakdown එක

Avatar Cinema.lk A | January 20, 2014 35 Views 0 Likes 0 Ratings

35 Views 0 Ratings Rate it

ඩූම් 3 කියන්නේ ඩූම් චිත්‍රපට මාලාවේ අලුතින්ම බිහිවු නිර්මාණයයි.මිස්ට ඩූම් වශයෙන් සුපිරි නළු අමීර් කාන් පෙනී සිටින මේ චිත්‍රපටය ක්‍රියාදාමයන් රැසක් අඩංගු සුපිරි සිනමා පටයක්.මේ චිත්‍රපටය සැබැවටම සිදුකෙරෙනු ක්‍රියාදාම ජවනිකා වලින් වගේම දෘශ්‍ය ප්‍රයෝගයන් රැසකගෙන්ම හැඩවුනු සිනමා පටයක්.මේ තියෙන්නේ එහි දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග නිර්මාණය වු අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවකි.

 


wwb_img2685 wwb_img2686 wwb_img2687 wwb_img2688 wwb_img2689 wwb_img2690 wwb_img2691 wwb_img2692 wwb_img2693 wwb_img2694 wwb_img2695 wwb_img2696 wwb_img2697 wwb_img2698 wwb_img2699 wwb_img2700 wwb_img2701 wwb_img2702 wwb_img2703 wwb_img2704 wwb_img2705 wwb_img2706

Share

35 Views 0 Ratings Rate it

Written by Cinema.lk A  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.