සිනහව අතරින් – පූර්ව ප්‍රචාරක පටය

Avatar Cinema.lk | October 22, 2013 11 Views 0 Likes 0 Ratings

11 Views 0 Ratings Rate it

Film – Sinahawa Atharin

Official Facebook Fan Page – Sanath’s New Film-Sinahawa Atharin
Director/Script Writer/Actor – Sanath Gunathilake
Producer – Sunil T.Fernando
Story – Chaminda Perera
Cast – Semini Iddamalgoda,Sanath Gunathilake,Chris Henri,Jayani Senanayake,Alfred Perera,Chandrika Perera,Wimal Jayaweera,Gamini Rajanayake
Assistant Director – Keerthi Ruwan & Charuka
Camera Director – Sujith (Mahiyya)
Assistant Camera – Harsha
Art Director – Sanjeewa
Hair Stylist – Lalith Dharmawardana assisted by Sugeeshwara
Make-up Artists – Manoj, Raju, Suranga

FULL FILM REVIEW

Share

11 Views 0 Ratings Rate it

Written by Cinema.lk  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.