රීදී තිරයේ ජනප්‍රිය දුෂ්ටයන් එදා සහ අද

Avatar Cinema.lk A | November 26, 2013 25 Views 0 Likes 0 Ratings

25 Views 0 Ratings Rate it

මේ පහතින් තියෙන රූප වල ඉන්න අය ඔයාලට මතකද කියලා බලන්න කෝ.මේ ඉන්නේ ඒ දවස් වල ඔයාල ආසම නැති චරිත කිහිපයක්.ඒ කියන්නේ ඔයාලා ආදරේ කළ වීරයන්ට වැඩියෙන්ම කරදර කරපු අයයි මේ ඉන්නේ.මේ ප්‍රසිද්ධ දුෂ්ටයන්…ඒ කියන්නේ වීරයාට තඩි බාපු චරිත දැන් ඉන්න විදියයි ඔය පහතින් තියෙන්නේ.බලන්න කෝ

William Zabka, Johnny Lawrence

‘Karate Kid’
williyam

Devin Ratray, Buzz

‘Home Alone’
Devin Ratray

Peter Facinelli, Mike Dexter

‘Can’t Hardly Wait’
Peter Facinelli

Tom Felton, Draco Malfoy

‘Harry Potter’
Tom Felton

Dolph Lundgren, Ivan Drago

‘Rocky IV’
Dolph Lundgren

Robert Patrick, T-1000

‘Terminator 2: Judgement Day’
Robert Patrick

Dan Hedaya, Arius

‘Commando’
Dan Hedaya

Alan Rickman, Hans Gruber

‘Die Hard’
AR-Then-Now

Share

25 Views 0 Ratings Rate it

Written by Cinema.lk A  • Copyright © 2019 Cinema.lk. All Rights Reserved. Solution by Technology Partner FortunaCreatives.